معرفی ویزای تحصیلی انگلستان

Student Visa (Tier 4 Visa) in the UK

 

: به طور کلی ویزای تحصیلی انگلیس به دو دسته زیر تقسیم میشود

ویزای دانش آموزی (Tier 4 Child)
ویزای دانشجویی (Tier 4 General)

تصوری غلط وجود دارد که تحصیل در انگلستان انقدر دشوار است که ارزش اقدام کردن را ندارد اما مشاوران مجرب و متبحر در شرکت مهاجران اچ اس این کار را برای شما ساده میکنند.

ویزای دانش آموزی به دو گروه سنی تقسیم میشود.
ویزا برای دانش آموزان کمتر از 12 سال
ویزا برای دانش آموزان بالای 12 سال

شرایط کلی اعطای ویزا برای هر دو گروه از نظر وزارت کشور انگلیس مشابه است ولی دلیل تقسیم بندی ما به دو گروه اینست که اگر دانش آموز کمتر از 12 سال سن داشته باشد، یکی از والدین بواسطه ویزای فرزندشان میتوانند به مدت ویزای فرزند خود، ویزا بگیرند در صورتی که دانش آموز بیشتر از 12 سال سن داشته باشند، بواسطه ویزای فرزندشان همان مدت زمان ویزایی که به فرزند داده میشود را دریافت نخواهند کرد.
فرق دیگر دو گروه سنی، شرایط اسکان دانش آموز است. اگر دانش آموز بیش از 12 سال سن داشته باشد، اسکانش میتواند توسط مدرسه هم انجام گیرد. این اسکان در قالب خوابگاه مشترک توسط مدرسه یا نزدیک خواهد بود.

ویزای تحصیلی دانشجویی
Tier 4 (General) Visa

ویزای دانشجویی مربوط به دوره تحصیلی افرادیست که 17 ساله و بزرگتر هستند و بر اساس سیستم امتیاز بندی است. برای اخذ این ویزا شما نیاز به 40 امتیاز دارید. 30 امتیاز آن مربوط به پذیرش تحصیلی از دانشگاه و 10 امتیاز دیگر مربوط به وضیعت مالی شماست. که باید نشان دهید که قادر هستید حداقل 9 ماه از شهریه کل دوره تحصیل (اگر دوره بیش از یک سال است) را بپردازید. اگر هم دوره تحصیلی کمتر از یک سال است باید بتوانید شهریه کل دوره را بپردازید. مقدار شهریه با توجه به دانشگاه و رشته ای که مایل هستید تحصیل کنید، متفاوت می باشد. مضاف بر این باید نشان دهید که حداقل 9 ماه از هزینه روزمره زندگی در انگلیس را دارید.

برای ارزیابی شرایط خود لطفا فرم ارزیابی تحصیلی رایگان ما را در سایت ما و در لینک زیر پر نمایید:

http://www.hsic.co.uk/study